De leuke week πŸ§πŸ§‡πŸ₯ž Hoera voor Kaan

17 november 2019

Vorige berichten:

Bloggers van de week: Nette en Christina

Woensdag was de verjaardag van Kaan. We hadden cupcakes en wafels gegeten 🀀.

We kregen een wereldbol als cadeau en iedereen keek ernaar. We zijn al veel landen aan het opzoeken.

Verrassingsronde Nette en Nouri:

Nette haar receptenronde ging over gezonde pannenkoeken.

Iedereen vond het lekker🀀. Nette heeft het heel goed gedaan.

Nouri zijn natuurronde ging over de specht 🐦. Hij vertelde ons dat je die ook vaak ziet in je eigen tuin en dat de specht dus veel voorkomt in België. De specht maakt een gat in een boom om daar zijn eieren in te bewaren.

We hebben ook geleerd dat we specht met cht schrijven. Hier gaan we volgende week nog les over krijgen. Want we wisten niet goed waarom dit met cht was en niet met gt.

Iedereen vond het heel goed gedaan!

Les afval door Lorena en Christina

We kregen afval en we moesten het in de juiste vuilbak gooien. Er waren 4 vuilbakken: papier en karton, gft, pmd en restafval.

Iedereen vond het een leuk spel.

Op vrijdag kwamen Sarah en Sofie van het ondersteuningsteam in de klas. Ze kwamen een les geven rond sociale vaardigheden. We hebben geleerd dat er 3 manieren zijn om te reageren op een situatie waar je eigenlijk niet zo blij mee bent.

Je kan reageren als:

  • een stier: agressief, boos, onverdraagzaam, vieze woorden zeggen, slaan
  • een haas: niks doen, bang zijn, niet voor elkaar opkomen
  • een paard: rustig, voor jezelf opkomen, verdraagzaam

We leren hoe we moeten omgaan met bepaalde situaties. Op het einde speelden we een klein spelletje. Sarah of Marjan lazen een stelling voor en wij moesten dan zeggen of dit een stier, een haas of een paard was. Dit schreven we op een whitebordje. Dat was heel fijn!