een alpacaonderzoek

4 maart 2020

Vorige berichten:

Quinn had vanmorgen natuurrond en ze vertelde heel enthousiast over de alpacaboerderij waar ze naartoe geweest was. Ze was zo vol van de alpaca’s dat er toch wel een heleboel vragen kwamen van de andere kleuters in de groep. Op alle vragen kon Quinn niet antwoorden dus … onderzoekstijd. We schreven alle vragen op die er waren en Quinn koos Norea om haar te helpen met het onderzoek. Tijdens het onderzoek kwam Guy de meisjes ook nog helpen. We vonden op alle vragen een antwoord en dat werd terug gebracht naar de kring tijdens de afsluitronde. Goed gewerkt onderzoekers!!