Een nieuwe letter: B

2 maart 2020

Vorige berichten:

Vandaag brachten al enkele kleuters voorwerpen mee voor de letterkast: Een brandblusser – een bijl – een boekje over de Bij – een boekje over muziek – een  blauwe ballon  – een boekentas – een boterham – … Ook zochten we naar nieuwe woordjes: de kinderen waren heel creatief in het zoeken van nieuwe woorden met B als beginletter (Zie woordweb). Ook planden we een onderzoekje dat we morgen zullen uitwerken nl. Hoe wordt honing gemaakt?

We knutselden de letter B waarbij de kleuters een patroon moesten volgen, voor sommigen lukte dit goed voor anderen was het soms nog moeilijk. Ook Jayden had een memoriespel meegebracht. Maar dit was niet zomaar een memorie: De kleuters moesten heel goed kijken naar details! Een echte uitdaging! 🙂 Ook planden we om met de Boerderijdieren te spelen in de bouwhoek. Hier moesten de kleuters eerst de dieren die op de boerderij leven uitsorteren, vervolgens gingen ze aan de slag met tellen

Ook werd er een verhaaltje van de bib voorgelezen nl . De beer , de piano , de hond en de viool. Achteraf mochten de kleuters hun mening geven over het boekje (jury spelen) en sloten we de dag af met dansen op de muziek die Nore meegebracht had.

Namiddag gingen de kleuters aan de slag met een werkje dat onderdeel is van hun contractje: Zo gingen de kleuters de ontwikkeling van de mens ordenen van jong naar oud ( van baby tot volwassene) en zochten ze de 5 verschillen bij een BIG. We leerden ook over de ontwikkeling van een varken: Eerst wordt je geboren als BIG dan wordt je later een ZEUG (vrouwtjesvarken) of een BEER (mannetjesvarken).

Tot morgen!

Britt