Spiegelen

25 januari 2019

Vorige berichten:

Vandaag hebben we gespiegeld.

We hebben op muziek per twee met elkaar gespiegeld.

Daarna hebben we met verf spiegelingen gemaakt.

Een fijne namiddag!!!