FREINETSCHOOL on the MOVE

Motiveren - Ontdekken - Verkennen - Experimenteren

Het principe van Freinetonderwijs wordt opgebouwd op basis van datgene wat leeft bij de leerlingen. De kinderen hebben de gelegenheid om alles wat ze zien, horen, vinden en krijgen in de klas te brengen. Door er over te vertellen, door er over te schrijven, er met elkaar over te praten en te vergelijken, denken kinderen na over hun eigen wereld.  Door te proberen, te proeven, te voelen, te horen, te ruiken, te experimenteren, te vergelijken en door daarover te vertellen en er met elkaar over te praten, leren kinderen zichzelf, de ander en hun omringende wereld kennen. Wat je zelf doet en ontdekt, onthoud je beter.
Ze maken iedere keer weer mee dat de betrokkenheid groot is, dat kinderen in hun drang naar kennis veel willen.  De leerkracht helpt in alle fasen gericht en begeleidt de kinderen in hun leer- en denkproces.
Onze school is één van de 10 methodescholen in Limburg gelegen in Genk en biedt een aanbod van het eerste kleuterklasje tot en met de derde graad.
Freinetschool on the MOVE is meer dan alleen maar een naam. MOVE staat voor Motiveren, Ontdekken, Verkennen & Experimenteren. Deze 4 pijlers vormen de basis van onze visie.
Lees hier meer.
Oudercontact
ma 20 dec 2021 van 00:00 tot 23:59
Belangrijke data in september
sluitingen en Sint en Piet

Wenst u meer informatie