Ouders on the MOVE missie

“Ouders on the MOVE” is een groep van ouders voor ouders en in het belang van de kinderen en school.

“Ouders on the MOVE” is ontstaan uit de ‘Werkgroep Ouderparticipatie’ van Freinetschool on the MOVE. De missie is drieledig:

1. Het organiseren van thema-avonden om ouders te informeren en/of het betrekken bij de werking van de school. Deze avonden kunnen georganiseerd worden naar aanleiding van expliciete vragen van ouders of aangereikt worden de school zelf. Per schooljaar voorzien we max. 4 avonden.

2. Laagdrempelige ontmoetingsactiviteiten organiseren, zodat de ouders elkaar en de school beter leren kennen en manieren vinden om betrokken te worden in het schoolgebeuren.

3. Concrete aansturing, ondersteuning en/of organisatie van allerhande initiatieven en activiteiten die de kwaliteit van de school bevorderen.

“Ouders on the MOVE” komt hiervoor geregeld samen (maandelijks).