Instapdata @ Freinet on the MOVE

19 augustus 2021

Vorige berichten:

INSTAPDATA

Kleuters vanaf 2.5 jaar mogen in het kleuteronderwijs instappen op volgende data:

De eerste schooldag na de zomervakantie

De eerste schooldag na de herfstvakantie

De eerste schooldag na de kerstvakantie

De eerste schooldag van februari

De eerste schooldag na de krokusvakantie

De eerste schooldag na de paasvakantie

De eerste schooldag na Hemelvaartsdag

Kleuters vanaf 3 jaar en leerlingen van de lagere school kunnen instappen:

Na de zomervakantie zonder schoolveranderingsattest

Gedurende het schooljaar mits schoolveranderingsattest