Letter ‘t’ (tuh) + dag van het kind

21 maart 2021

Vorige berichten:

Maandag was het tijd om te beginnen met de nieuwe letter ‘T’. Verschillende kinderen hadden voorwerpen bij om in de letterkast te zetten waardoor we al een idee hadden over woorden die beginnen met deze letter. Er zijn plannetjes gemaakt rond een taart, t-rex, tent, timmeren, treinspoor bouwen, thee maken, tekenen… Nog veel plannetjes die uitgevoerd moeten worden in de komende 2 weken.

Voor het contract deze week moesten ze allemaal een bloem knutselen door te prikken, te verven met waterverf en er dan een stuk crêpepapier achter te kleven maar ze moesten ook een treinspoor bouwen. Die van de 3de kleuterklas moesten dit volgens plan doen, een voorbeeld namaken of beginnen vanuit 5 rechte stukken, 3 bochten, 1 brug,… om zo een treinspoor te maken.

Ook de rozenwinkel was deze week nog een groot succes. Er werden rozen gekocht met geld, deze werden dan op de tafel gezet in het huis om de tafel wat kleur te geven,… Het tekenen op de lichtbak ging ook goed. De kleuters mochten een tekening kiezen van een t-rex, tent,… en deze overtekenen op een wit blad op de lichtbak. Hier hebben ze ook veel plezier aan gehad.

 

Vrijdag was het tijd voor ‘de dag van het kind’ en wat was dit voor een fantastische dag!

We begonnen de dag met een workshop rond composteren. Deze werd eerst ingeleid door de handpop ‘Jerôm’. Jerôm is de worm die in de composthoop leeft en compost maakt. Maar wat is compost eigenlijk? Uit wat bestaat dit? Hoe ontstaat het? En nog veel meer vragen werden beantwoord. Nadien, toen we wisten dat compost ontstaat vanuit afval, werd er een spel gespeeld. Welk afval eet Jerôm allemaal? Zou die ook plastiek of karton eten? Iedereen kreeg een afbeelding met een soort afval op. Dit kon groenten en fruit zijn maar ook glas, plastiek,… Als snel kwamen we erachter dat Jerôm alleen dingen eet die in de natuur gemaakt worden en dus geen plastiek of glas. Na deze hele uitleg was het tijd voor het 2de deel van de workshop, namelijk zelf ‘Jerômmekes’ gaan zoek in de schooltuin. De juffen begonnen met een schip wat grond om te graven en de kinderen mochten zelf in de grond kijken en zoeken naar wormen. Als ze een worm gevonden hadden mochten ze deze in een potje steken zodat we ze nog eens goed konden bekijken. Op het einde van de workshop werden alle Jerômmekes wel opnieuw vrijgelaten in de composthoop.

Na de workshop rond composteren stond er voormiddag ook nog de ‘Droogijs-show’ op de planning. Een wetenschapper van Mad Science kwam een aantal leuke proefjes tonen aan de kleuters. Eerst werd een proefje gedaan met Tij het ei. Tij wou graag in zijn huis zitten maar tij was gegroeid en paste niet meer door de opening van de fles. Hoe zouden we dit kunnen oplossen? Zouden we tij nog door het gat krijgen? Daarna leerden we dat droogijs heel koud is en dat we dit niet met onze blote handen mogen vastnemen. We namen een douche met droogijs door droogijs te mengen met heet water en een beetje zeep en nog zoveel meer! de kleuters vonden het, net zoals ikzelf, een fantastische show om naar te kijken! Ik heb heel veel verbazing en plezier gezien op de gezichten van alle kinderen!

Volgende week gaan we verder werken rond de letter ‘t’. Ik ben benieuwd welke plannen er nog allemaal uit gaan komen en welke we deze week dan samen gaan uitwerken!