MOS

1 augustus 2020

Vorige berichten:

In 2016 gingen we doelgericht op zoek naar een manier om  meer biodiversiteit en speel- en leernatuur binnen ons schooldomein te realiseren.  Tegelijkertijd konden we de klas- en schoolwerking in onze schooltuin en het –domein versterken. Door het oprichten van een ouderwerkgroep binnen het MOS-project konden we al heel wat realiseren.(Milieuzorg op school)

Een eerste stap was een brainstorming met de leerlingen en afzonderlijk met de MOS-werkgroep. Dat heeft tot een mooi droomplan geleid. In mei 2016 konden we ons vergroeningsdossier indienen bij de Provincie Limburg. Het plan van onze speelplaats voor meer biodiversiteit, speel- en leernatuur werd goedgekeurd in september en er werd een totaal van €7564,50 klimaatsubsidie toegekend.

Met dit bedrag kon niet het hele project gerealiseerd worden, maar er kon wel gestart worden met een eerste fase.

Intussen hebben we reeds vele acties ondernomen en subsidies aangevraagd.

Klimaatsubsidie 1677,98 euro werd in 2019 toegekend. Hiermee werd een takkenril geplaatst aan de buitenklas.

Met het overig budget werden de dode bomen vervangen tijdens een workshop met de 3e graad en schaduwbomen aangeplant. (november 2019)

Gerealiseerd

 • wilgenhut (i.s.m. Natuurpunt en de leerlingen van de 2e graad en ouders/vrijwilligers)
 • vogelhuisjes (i.s.m. Natuurpunt gemaakt door de lln van de 1e graad en ouders/vrijwilligers)
 • verplaatsen van de goal
 • de ontdekrugzakken voor de kleuters en het lager
 • boomschors in de wilgenhut
 • vogelhuisjes
 • de stapboomstammetjes / parcours
 • de openluchtklas
 • de pallettenauto
 • aanplanten van struiken en fruitstruiken
 • aanplanten van bomen op het grasveld
 • hazelaar (haag) aan de speelplaats
 • speelhuisje voor de kleuters
 • houten bouwpalen voor de kinderen van het lager
 • Blotevoetenparcours
 • de buitenkeuken
 • Meer bomen en schaduwplekken

In uitvoering

 • Vergroening van de speelplaats
 • klim- en klautertoestellen
 • mozaïekmuur

In samenwerking met onze leerlingen, de MOS-werkgroep, de hulp van de ouders, de provincie Limburg en Natuurpunt zetten we de werken verder en streven we ernaar het droomplan te realiseren.

Oproep voor onze moestuin:

Iedere klas zoekt 1 à 2 tuinhulpjes (groot)ouders om met kleine groepjes regelmatig in de moestuin te werken.