MOS

1 juli 2017

Vorige berichten:

In 2015-2016 gingen we doelgericht op zoek naar een manier om  meer biodiversiteit en speel- en leernatuur binnen ons schooldomein te realiseren.  Tegelijkertijd konden we de klas- en schoolwerking in onze schooltuin en het –domein versterken. Door het oprichten van een ouderwerkgroep binnen het MOS-project konden we al heel wat realiseren.(Milieuzorg op school)

Een eerste stap was een brainstorming met de leerlingen en afzonderlijk met de MOS-werkgroep. Dat heeft tot een mooi droomplan geleid. In mei 2016 konden we ons vergroeningsdossier indienen bij de Provincie Limburg. Het plan van onze speelplaats voor meer biodiversiteit, speel- en leernatuur werd goedgekeurd in september en er werd een totaal van €7564,50 klimaatsubsidie toegekend.

Met dit bedrag kon niet het hele project gerealiseerd worden, maar er kon wel gestart worden met een eerste fase.

Gerealiseerd

  • wilgenhut (i.s.m. Natuurpunt en de leerlingen van de 2e graad en ouders/vrijwilligers)
  • vogelhuisjes (i.s.m. Natuurpunt gemaakt door de lln van de 1e graad en ouders/vrijwilligers)
  • verplaatsen van de goal (met de hulp van ouders)
  • de ontdek-rugzakken voor de kleuters en het lager
  • boomschors in de wilgenhut (met de hulp van ouders en kinderen)
  • vogehuisjes ophangen (met de hulp van een ouder)
  • de stapboomstammetjes zijn er, maar we moeten hiervoor een plekje zoeken. Intussen spelen de kids hier iedere dag mee
  • de openluchtklas

In uitvoering

  • Vergroening van de speelplaats (februari – maart 2018)
  • de pallettenauto: De palletten zijn er, maar dit moet nog gemaakt worden.

In samenwerking met onze leerlingen, de MOS-werkgroep, de hulp van de ouders, de provincie Limburg en Natuurpunt zetten we de werken verder en streven we ernaar het droomplan te realiseren.