Kinderraad

Deze maandelijkse raad bestaat uit 2 kinderen per klas (vanaf de 3e kleuterklas) en de verantwoordelijke van de kinderraad, dit is de leerkracht van de derde graad. Hier kunnen alle ideeën, positieve aandachtspunten, werkpunten, enz… besproken worden die de kinderen op school aanbelangen en die ruimer zijn dan het klasniveau. De verantwoordelijke maakt telkens een verslag. Het verslag wordt besproken in alle klassen.

Via een klassenraad (wekelijks) en de kinderraad (maandelijks, op schoolniveau) hebben onze leerlingen inspraak en medezeggenschap in het schoolgebeuren. Dit verhoogt de betrokkenheid en het verantwoordelijkheidsbesef t.o.v. zichzelf en t.o.v. de groep. De school is vaak de eerste leefgemeenschap van kinderen, buiten het gezin. Op school brengen ze een groot deel van de dag door, leven ze met vele verschillende jongeren samen en worden er afspraken gemaakt over het samenleven. Logisch dat de school een grote rol speelt in het opvoeden tot burgerzin en het leren democratisch samenleven. De kinderraad is er voor en door de leerlingen en wil mee bijdragen aan de positieve sfeer op school.

De kinderen ontwikkelen attitudes zoals luisteren naar elkaar, werken aan consensus, uitsluiting en discriminatie verwerpen. In deze dialoogcultuur worden o.a. gedragsproblemen in een gesprek en in overleg aangepakt en wordt de kritische reflectie gestimuleerd.