Ouders on the MOVE missie

We proberen bruggen te bouwen door overleg met het Team (regelmatig) en door contact te houden met de klasouders.

We gebruiken onze voelsprieten om te zien voor wat er zoal op school leeft.

We faciliteren waar gewenst en nodig bij de uitwerking van activiteiten.

We delen de verslagen van onze maandelijkse bijeenkomsten.

We zijn nog op zoek naar een spreekbuis/klankbord/vertegenwoordiger (wat klinkt het beste?) per klas om deel te nemen aan onze maandelijkse bijeenkomsten.

We posten binnenkort een foto van onze groep, spreek ons gerust aan om deel te nemen.

“Ouders on the MOVE” is een groep van ouders voor ouders en in het belang van de kinderen en school.

“Ouders on the MOVE” is ontstaan uit de ‘Werkgroep Ouderparticipatie’ van Freinetschool on the MOVE. De missie is drieledig:

1. Het organiseren van thema-avonden om ouders te informeren en/of het betrekken bij de werking van de school. Deze avonden kunnen georganiseerd worden naar aanleiding van expliciete vragen van ouders of aangereikt worden de school zelf. Per schooljaar voorzien we max. 4 avonden.

2. Laagdrempelige ontmoetingsactiviteiten organiseren, zodat de ouders elkaar en de school beter leren kennen en manieren vinden om betrokken te worden in het schoolgebeuren.

3. Concrete aansturing, ondersteuning en/of organisatie van allerhande initiatieven en activiteiten die de kwaliteit van de school bevorderen.

“Ouders on the MOVE” komt hiervoor geregeld samen (maandelijks).

Oude tekst OOTM:

“Ouders on the MOVE” is een groep van ouders voor ouders. Samen proberen we ons als collectief in te zetten voor het belang van onze school en onze kinderen. Dit doen we door verschillende activiteiten te organiseren.

We komen maandelijks samen om ideeën uit te wisselen over nieuwe activiteiten op of rond de school en hoe we hierin zo veel mogelijk ouders en kinderen kunnen betrekken.

Maar om te helpen moet je natuurlijk niet altijd aanwezig zijn op deze bijeenkomsten. We nodigen iedereen uit om op zijn/haar manier zijn steentje bij te dragen aan de uitbouw van de school. Heb je zelf nog leuke, creatieve, verbindende ideeën, laat het ons zeker weten.

Jullie zijn meer dan welkom op onze maandelijkse vergadering, kom gerust eens kijken!

Op deze pagina vind je dan ook steeds het laatste nieuws en de volgende activiteiten terug. Tot spoedig!

Onze missieverklaring kan je hier lezen.