Praktisch

Inschrijvingen

Alvorens definitieve inschrijving is er telkens een kennismakend gesprek met de directie of zorgcoördinator.
Wie geen plaats meer heeft komt op een aanmeldingsregister (chronologische volgorde). Mocht later iemand wegvallen, wordt de eerste van het aanmeldingsregister gecontacteerd.

Nuttige informatie voor de ouders :Download hier de inschrijffolder

De inschrijfperiodes voor de inschrijvingen 2020-2021 zijn als volgt vastgelegd:

   • Broers/zussen + kinderen van personeel: van 16 tot 27 maart 2020
   • Indicator en niet-indicator: van 20 april tot 15 mei 2020
   • Vrije inschrijvingsperiode vanaf dinsdag 2 juni 2020

  Peuters geboortejaar 2018:  7 plaatsen

  Kleuters geboortejaar 2017: VOLZET

  Kleuters geboortejaar 2016: 1 plaats

  Kleuters geboortejaar 2015: 2 plaatsen

  Lagere school:

  1ste leerjaar: VOLZET

  2de leerjaar: 6 plaatsen

  3de leerjaar: VOLZET

  4de leerjaar:  VOLZET

  5de leerjaar: 4 plaatsen

  6de leerjaar: 5 plaatsen

  Voor meer inlichtingen:

  U kan terecht op ons secretariaat op dinsdag, donderdag en vrijdag van 9u00 tot 15u20 via telefoon: 089/65.60.31

  Vergeet bij inschrijving de kids-ID niet mee te nemen.

  Schoolreglement

  Aanpassing wetgeving afwezigheid leerlingen

  De Vlaamse Regering wijzigde de wetgeving in verband met afwezigheden van de leerplichtige leerlingen. Omdat deze wijziging zo laattijdig op school toekwam kon deze niet opgenomen worden in het schoolreglement.
  Voor een afwezigheid wegens ziekte tijdens de week onmiddellijk vóór of onmiddellijk na de herfst-, de Kerst-, de krokus, de Paas- of de zomervakantie, is ook steeds een medisch attest vereist.


  Het schoolreglement is hier beschikbaar.

Lestijden

Maandag  8u55 – 15u20
Dinsdag  8u55 – 15u20
Woensdag  8u55 – 11u50
Donderdag  8u55 – 15u20
Vrijdag  8u55 – 15u20

Opvang

Van maandag tot vrijdag van 07u00 tot 8u30 en van 15u30 tot 18u00, op woensdag van 07u00 tot 8u30 en van 12u00 tot 18u00 staan onze kinderverzorgsters klaar om de kinderen op te vangen.

Voor elk kind wordt een individueel opnameplan opgesteld waarin de opvangdagen en –uren worden vastgelegd.

Ouders mogen van hun kindje afscheid nemen in de onthaalruimte/-gang. Onze kinderverzorgster neemt vandaar de zorg van uw kind over. Luiers en/of eventuele medicatie kan u afgeven aan de begeleidster.

Via het heen- en weerschriftje kan u de kinderverzorgster op de hoogte brengen
van de eventuele noden van uw kindje.

Let wel: voor 07u00 en na 18u00 is er geen opvang voorzien.

Tijdens de schoolvakanties is er enkel opvang indien er voldoende vraag is van de ouders. In de zomervakantie is er opvang voorzien tijdens de eerste week van juli en de laatste week van augustus.

Je kan de opvang bereiken op het algemeen nummer 089/65.60.31.

Informatiebrochure kinderopvang 2019-2020 PDF

Wat na het lager onderwijs?

Flyer Middenschool 2019-2020

 

BewarenBewaren