Praktisch

Inschrijvingen

Alvorens definitieve inschrijving is er telkens een kennismakend gesprek met de directie of zorgcoördinator.
Wie geen plaats meer heeft komt op een aanmeldingsregister (chronologische volgorde). Mocht later iemand wegvallen, wordt de eerste van het aanmeldingsregister gecontacteerd.

Nuttige informatie voor de ouders :Download hier de inschrijffolder

Wanneer kan ik schrijven voor schooljaar 2021-2022

 GEWOON KLEUTER- EN LAGER ONDERWIJS

  • Broers en zussen – kinderen van personeel: van maandag 15 maart tot en met vrijdag 26 maart 2021
  • Indicator- en niet-indicatorleerlingen: van maandag 19 april tot en met vrijdag 14 mei 2021

Iedereen kan inschrijven. Ouders informeren de school over schooltoelage (Groeipakket) en diploma van de moeder. De bedoeling is dat alle kinderen gelijke kansen krijgen om zich in te schrijven.

  • Vrije inschrijvingen: vanaf dinsdag 1 juni 2021.

Voor het eerst naar school?

https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/bereken-de-instapdatum-voor-je-kleuter

 Hoe schrijf ik in?

 Wat zijn de richtlijnen in het kader van Covid-19?

Vanwege Covid-19 zijn we genoodzaakt om de inschrijvingen anders te organiseren.  Fysieke aanwezigheid bij het inschrijven is niet altijd mogelijk.

Naargelang het pandemieniveau en de daaraan verbonden kleurcodes zal een inschrijving op school of op afstand plaatsvinden.

Code groen:  je kan op school inschrijven

Code geel: je kan op school inschrijven

Code oranje:  je kan op afspraak of vanop afstand inschrijven

Code rood: je kan alleen vanop afstand inschrijven

Wil je weten  welke code van toepassing is? Neem dan een kijkje op: https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/uitgangspunten-en-pandemische-niveaus-of-fasen

Op afstand, wat betekent dit? De inschrijvingen gebeuren via de website van de school, via mail of met een inschrijvingsformulier, via telefoon of per post.

 Hoe verloopt een inschrijving vanop afstand (digitaal)?

De basisscholen in Genk organiseren de inschrijvingen maximaal vanop afstand.

Contacteer de school (089/656031). De school bekijkt samen jou hoe het kan: op afspraak (indien het kan), via telefoon, per mail of per post!

Inschrijvingen gebeuren chronologisch, het moment waarop je het formulier invult is dus bepalend.

Is er nog plaats? De school contacteert je om de inschrijving samen jou te overlopen.

Is er geen plaats? De school stuurt je binnen de vier kalenderdagen een weigeringsdocument.

Wil je meer informatie over vrije plaatsen?

Neem een kijkje op www.naarschoolingenk.be (te consulteren vanaf maart)

 Voor bijkomende informatie over inschrijvingen kan je terecht bij:
Lies Zaenen – ondersteuner LOP Basisonderwijs Genk
lies.zaenen@ond.vlaanderen.be
T 0499 59 43 65

Lestijden

Maandag  8u55 – 15u20
Dinsdag  8u55 – 15u20
Woensdag  8u55 – 11u50
Donderdag  8u55 – 15u20
Vrijdag  8u55 – 15u20

Schoolreglement

Download hier het schoolreglement

Addendum schoolreglement COVID 19 + Leerplichtverlaging

Huiswerkbeleid

Download hier het huiswerkbeleid

Pestbeleid

Download hier het pestbeleid

Gezondheidsbeleid

Download hier het gezondheidsbeleid

Opvang

Van maandag tot vrijdag van 07u00 tot 8u30 en van 15u30 tot 18u00, op woensdag van 07u00 tot 8u30 en van 12u00 tot 18u00 staan onze kinderverzorgsters klaar om de kinderen op te vangen.

Voor elk kind wordt een individueel opnameplan opgesteld waarin de opvangdagen en –uren worden vastgelegd.

Ouders mogen van hun kindje afscheid nemen in de onthaalruimte/-gang. Onze kinderverzorgster neemt vandaar de zorg van uw kind over. Luiers en/of eventuele medicatie (met een toestemmingsbriefje) kan u afgeven aan de begeleidster.

Let wel: voor 07u00 en na 18u00 is er geen opvang voorzien.

Tijdens de schoolvakanties is er geen opvang. In de zomervakantie is er opvang voorzien tijdens de eerste week van juli en de laatste week van augustus.

Je kan de opvang bereiken op het algemeen nummer 089/65.60.31.

Informatiebrochure kinderopvang 2020-2021

Wat na het lager onderwijs?

Flyer Middenschool 2019-2020

 

BewarenBewaren