Praktisch

Inschrijvingen

Alvorens definitieve inschrijving is er telkens een kennismakend gesprek met de directie of zorgcoördinator.
Wie geen plaats meer heeft komt op een aanmeldingsregister (chronologische volgorde). Mocht later iemand wegvallen, wordt de eerste van het aanmeldingsregister gecontacteerd.

Nuttige informatie voor de ouders :Download hier de inschrijffolder

De inschrijfperiodes voor de inschrijvingen 2020-2021 zijn als volgt vastgelegd:

  • Broers/zussen + kinderen van personeel 20 april t.e.m. 1 mei 2020 – digitaal inschrijven (via e-mail) 
  • Indicator en niet-indicator: van 25 mei tot 5 juni 2020 – digitaal inschrijven (via e-mail) 
Fysieke aanwezigheid bij het inschrijven kan nu even niet, maar je kan digitaal inschrijven via de website van de school, via mail,….
Leerlingen met bepaalde gezinskenmerken, indicator- en niet indicatorleerlingen, kunnen gelijktijdig digitaal inschrijven.  
Dit zijn eigenlijk alle leerlingen, maar in deze periode is een school verplicht om voorrang te geven aan één van de groepen met het oog op een betere sociale mix.
Indicatorleerlingen voldoen aan één of meer van volgende voorwaarden:
  • kinderen uit gezinnen die het vorige schooljaar
of het daaraan voorafgaande schooljaar recht hadden op een schooltoelage.
Aantonen? rekeninguittreksel of bewijs dienst studietoelagen
  • kinderen van wie de moeder geen diploma secundair onderwijs en geen studiegetuigschrift van het 6de jaar secundair onderwijs
Aantonen? verklaring op eer
Niet-indicatorleerlingen
  •       voldoen aan geen van bovenstaande voorwaarden.
  • Vrije inschrijvingsperiode : Vanaf 8 juni 2020
 Fysieke aanwezigheid bij het inschrijven kan nu helaas niet, maar je kan vanop afstand digitaal inschrijven. Dit kan via e-mail freinetonthemove@scholengroep14.be  , via de post of telefonisch.
Indien je problemen ondervindt, kan je contact opnemen met de school (089/656031) , we helpen u graag verder. 
 Voor vragen over inschrijvingsrecht in het algemeen kan je contact opnemen met:
Lies Zaenen – ondersteuner LOP Basisonderwijs Genk
Lies.zaenen@ond.vlaanderen.be
0499 59 43 65

Vrije plaatsen: 

Kleuteronderwijs

Geboortejaar 2018 – peuter : 6 plaatsen

Geboortejaar 2017 – K 1 : 1 plaats

Geboortejaar 2016 – K 2 : 2 plaatsen (2 indicator)

Geboortejaar 2015 – K 3 : VOLZET

Lager onderwijs

Geboortejaar 2014 – L1 : 1 plaats

Geboortejaar 2013 – L2 : 6 plaatsen ( 3 indicator / 3 niet-indicator)

Geboortejaar 2012 – L3 : VOLZET

Geboortejaar 2011 – L4 : 2 plaatsen (2 indicator)

Geboortejaar 2010 – L5 : 5 plaatsen (5 indicator)

Geboortejaar 2009 – L6 : 5 plaatsen (5 indicator)

Lestijden

Maandag  8u55 – 15u20
Dinsdag  8u55 – 15u20
Woensdag  8u55 – 11u50
Donderdag  8u55 – 15u20
Vrijdag  8u55 – 15u20

Schoolreglement

Download hier het schoolreglement

Addendum schoolreglement COVID 19 + Leerplichtverlaging

Huiswerkbeleid

Download hier het huiswerkbeleid

Pestbeleid

Download hier het pestbeleid

Gezondheidsbeleid

Download hier het gezondheidsbeleid

Opvang

Van maandag tot vrijdag van 07u00 tot 8u30 en van 15u30 tot 18u00, op woensdag van 07u00 tot 8u30 en van 12u00 tot 18u00 staan onze kinderverzorgsters klaar om de kinderen op te vangen.

Voor elk kind wordt een individueel opnameplan opgesteld waarin de opvangdagen en –uren worden vastgelegd.

Ouders mogen van hun kindje afscheid nemen in de onthaalruimte/-gang. Onze kinderverzorgster neemt vandaar de zorg van uw kind over. Luiers en/of eventuele medicatie kan u afgeven aan de begeleidster.

Via het heen- en weerschriftje kan u de kinderverzorgster op de hoogte brengen
van de eventuele noden van uw kindje.

Let wel: voor 07u00 en na 18u00 is er geen opvang voorzien.

Tijdens de schoolvakanties is er enkel opvang indien er voldoende vraag is van de ouders. In de zomervakantie is er opvang voorzien tijdens de eerste week van juli en de laatste week van augustus.

Je kan de opvang bereiken op het algemeen nummer 089/65.60.31.

Informatiebrochure kinderopvang 2020-2021

Wat na het lager onderwijs?

Flyer Middenschool 2019-2020

 

BewarenBewaren