Praktisch

Inschrijvingen

Alvorens definitieve inschrijving is er telkens een kennismakend gesprek met de directie of zorgcoördinator.
Wie geen plaats meer heeft komt op een aanmeldingsregister (chronologische volgorde). Mocht later iemand wegvallen, wordt de eerste van het aanmeldingsregister gecontacteerd.

Nuttige informatie voor de ouders :Download hier de inschrijffolder

Afspraken inschrijvingsperiodes gewoon basisonderwijs schooljaar 2023-2024

GEWOON KLEUTER- EN LAGER ONDERWIJS

  • Kinderen van dezelfde leefeenheid en kinderen van personeel kunnen inschrijven voor elk capaciteitsniveau tijdens een voorrangsperiode van 15 januari 2024 om 9u00 tot en met 2 februari 2024 om 16u.

Aanmeldingsperiode

De aanmeldperiode loopt volgens de decretaal vastgelegde tijdlijn van 27 februari 2024 om 9u30 tot en met 19 maart 2024 om 16u.

Datum bekendmaken resultaat

Voor het bekendmaken van het resultaat van de aanmelding is de uiterste datum van 19 april 2024. 

Inschrijven aangemelde leerlingen met een ticket

De aangemelde leerlingen worden ingeschreven tussen 22 april 2024 9u en 13 mei 2024 16u.

Hoe schrijf ik in?

De inschrijvingen gebeuren op school (fysiek).  Jullie kunnen hiervoor best een afspraak maken via het telefoonnummer 089/65 60 31 of via freinetonthemove@scholengroep14.be

Voor het eerst naar school?

Wil je de juiste instapdatum van jouw kleuter berekenen, dan kan je dat op deze website vinden: 

https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/bereken-de-instapdatum-voor-je-kleuter

Wil je meer informatie over vrije plaatsen?

Neem een kijkje op www.naarschoolingenk.be 

 

Voor bijkomende informatie over inschrijvingen kan je terecht bij:
Nele De Bock  – ondersteuner LOP Basisonderwijs Genk

nele.debock@ond.vlaanderen.be

Lestijden

Maandag  8u55 – 15u20
Dinsdag  8u55 – 15u20
Woensdag  8u55 – 11u50
Donderdag  8u55 – 15u20
Vrijdag  8u55 – 15u20

Schoolreglement

Het schoolreglement bevat:

1. Info over de school
2. Verplichte informatie en regelgeving
3. Praktische afspraken

Link naar schoolreglement

Huiswerkbeleid

Download hier het huiswerkbeleid

Opvang

Het opvangsysteem zit als volgt in elkaar:

Korte opvang:

  • Ochtend vanaf 7u00 tot 8u30 : De begeleiders van de centrale opvang verzorgen ’s ochtends vanaf 07u00 de opvang in de school Freinet on the MOVE. Er is dus geen verplaatsing nodig van de centrale opvang naar de school.

Ochtendopvang en opvang in de centrale opvang wordt op voorhand gereserveerd.

  • Na de schooltijd vanaf 15u30 tot 16u30 / op woe vanaf 12u00 tot 13u00 : kinderen die niet langer dan 16u30 opvang nodig hebben en tot 13u00 op woensdag blijven in de ‘korte’ opvang op school (die de school zelf organiseert).

Lange opvang:

  • Na de schooltijd : kinderen die langer dan 16u30 opvang -‘lange’ opvang’ – nodig hebben (later dan 13u00 op woensdag) worden aan het schooleinde op school opgehaald en met de bus naar de opvang aan de Jaarbeurslaan gebracht. De centrale opvang sluit zijn deuren om 18u30.

Vanuit de lange opvang kunnen de kinderen deelnemen aan het vrijetijdsaanbod van onder meer de Genkse Academies (zie www.gavoorkunst.be) of aan het eigen aanbod van de vzw BKO Genk (multimove, kleuteryoga, bakclub, meisjesvoetbal, huiswerkklas, …).

De centrale opvang zorgt ervoor dat de kinderen naar de Academies gebracht worden en haalt hen indien nodig ook weer op.

Vrije dagen en vakantie :

Kinderen die naar school gaan in Freinet on the MOVE ( in Genk-Centrum, Termien of er wonen) kunnen ook in de centrale opvang terecht op schoolvrije dagen en vakantiedagen. De centrale opvang is dan doorlopend geopend van 07u00 tot 18u30.

! Voor alle kinderen die gebruik willen maken van opvang – ook van de korte opvang op school – legt de centrale opvang een kinddossier aan en verzorgt ook de facturatie.

Gelieve zo snel mogelijk een afspraak te maken voor een aanmelding bij de Apenstaart samen met het kind.

de.apenstaart@telenet.be.

Met vriendelijke groeten

Stad Genk

Dienst Kinderopvang Apenstaart

 

BewarenBewaren