Praktisch

Inschrijvingen

Alvorens definitieve inschrijving is er telkens een kennismakend gesprek met de directie of zorgcoördinator.
Wie geen plaats meer heeft komt op een aanmeldingsregister (chronologische volgorde). Mocht later iemand wegvallen, wordt de eerste van het aanmeldingsregister gecontacteerd.

Nuttige informatie voor de ouders :Download hier de inschrijffolder

Afspraken inschrijvingsperiodes gewoon basisonderwijs schooljaar 2022-2023

GEWOON KLEUTER- EN LAGER ONDERWIJS

  • Broers en zussen – kinderen van personeel: van maandag 7 maart (9u) t.e.m. vrijdag 25 maart (18u) 2022
  • Indicator- en niet-indicatorleerlingen: van dinsdag 19 april (9u)  tot en met vrijdag 6 mei (18u) 2022

Iedereen kan inschrijven. Ouders informeren de school over schooltoelage (Groeipakket) en diploma van de moeder. De bedoeling is dat alle kinderen gelijke kansen krijgen om zich in te schrijven.

  • Vrije inschrijvingen: vanaf woensdag 1 juni (9u) 2022

Voor het eerst naar school?https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/bereken-de-instapdatum-voor-je-kleuter

 Hoe schrijf ik in?

  De inschrijvingen gebeuren op school. Jullie kunnen hiervoor best een afspraak maken via het telefoonnummer 089/65 60 31 of via freinetonthemove@scholengroep14.be

Wil je meer informatie over vrije plaatsen?

Neem een kijkje op www.naarschoolingenk.be 

 Voor bijkomende informatie over inschrijvingen kan je terecht bij:
Lies Zaenen – ondersteuner LOP Basisonderwijs Genk
lies.zaenen@ond.vlaanderen.be
T 0499 59 43 65

Lestijden

Maandag  8u55 – 15u20
Dinsdag  8u55 – 15u20
Woensdag  8u55 – 11u50
Donderdag  8u55 – 15u20
Vrijdag  8u55 – 15u20

Schoolreglement

Het schoolreglement bevat:

1. Info over de school
2. Verplichte informatie en regelgeving
3. Praktische afspraken

Link naar schoolreglement

Huiswerkbeleid

Download hier het huiswerkbeleid

Pestbeleid

Download hier het pestbeleid

Gezondheidsbeleid

Download hier het gezondheidsbeleid

Opvang

Korte opvang:

  • Na de schooltijd vanaf 15u30 tot 16u30 / op woe vanaf 12u00 tot 13u00 : kinderen die niet langer dan 16u30 opvang nodig hebben en tot 13u00 op woensdag blijven in de ‘korte’ opvang op school (die de school zelf organiseert).

De korte opvang hoeft niet gereserveerd te worden. -> Wél aanmelden bij de Apenstaart!!

Lange opvang: Inschrijven = verplicht (de.apenstaart@telenet.be )

  • Ochtend vanaf 7u00 tot 8u30 : De begeleiders van de centrale opvang verzorgen ’s ochtends vanaf 07u00 de opvang in de school Freinet on the MOVE. Er is dus geen verplaatsing nodig van de centrale opvang naar de school.
  • Na de schooltijd : kinderen die langer dan 16u30 opvang -‘lange’ opvang’ – nodig hebben (later dan 13u00 op woensdag) worden aan het schooleinde op school opgehaald en met de bus naar de opvang aan de Jaarbeurslaan gebracht. De centrale opvang sluit zijn deuren om 18u30.

Vanuit de lange opvang kunnen de kinderen deelnemen aan het vrijetijdsaanbod van onder meer de Genkse Academies (zie www.gavoorkunst.be) of aan het eigen aanbod van de vzw BKO Genk (Multimove, kleuteryoga, bakclub, meisjesvoetbal, huiswerkklas, …).

De centrale opvang zorgt ervoor dat de kinderen naar de Academies gebracht worden en haalt hen indien nodig ook weer op.

 Indien uw kind na 15u30 op school moet blijven, kunnen jullie gebruik maken van de naschoolse korte opvang tot max 16u30 en op woe tot 13u00. 

BewarenBewaren