Praktisch

Inschrijvingen

Alvorens definitieve inschrijving is er telkens een kennismakend gesprek met de directie/coördinator en klasleerkracht. Wie geen plaats meer heeft komt op een aanmeldingsregister (chronologische volgorde). Mocht later iemand wegvallen, wordt de eerste van het aanmeldingsregister gecontacteerd.

Capaciteitsbepaling 2018-2019:

Kleuterschool:

Er is plaats voor max. 88 kleuters

 • Peuters geboortejaar 2016:  2 plaatsen
 • Kleuters geboortejaar 2015: VOLZET
 • Kleuters geboortejaar 2014: VOLZET
 • Kleuters geboortejaar 2013:  3 plaatsen

Lagere school:

 

 • 1ste leerjaar: VOLZET
 • 2de leerjaar: 3 vrije plaatsen
 • 3de leerjaar: 3 vrije plaatsen
 • 4de leerjaar: VOLZET
 • 5de leerjaar: VOLZET
 • 6de leerjaar: VOLZET

 

Nuttige informatie voor de ouders :Download hier de inschrijffolder

Tijdslijn inschrijvingen schooljaar 2018-2019

De inschrijfperiodes voor de inschrijvingen 2019-2020 zijn als volgt vastgelegd:

 • Broers/zussen + kinderen van personeel: van 18 tot 29 maart 2019
 • Indicator en niet-indicator: van 23 april tot 24 mei 2019
 • Peuters geboortejaar 2017:  9 plaatsen

  5 IND en 4 niet IND
  Kleuters geboortejaar 2016: 1 plaats IND

  Kleuters geboortejaar 2015: VOLZET

  Kleuters geboortejaar 2014:   VOLZET

Lagere school:

 

  1ste leerjaar:  7 plaatsen

  4 IND en 3 niet IND
  2de leerjaar: VOLZET

  3de leerjaar:  7 plaatsen

  4 IND en 3 niet IND
  4de leerjaar:  4 plaatsen

  4 IND
  5de leerjaar: VOLZET

  6de leerjaar: VOLZET

 • Vrije inschrijvingsperiode vanaf maandag 3 juni 2019
 • Voor meer inlichtingen:

  U kan terecht op ons secretariaat op dinsdag, donderdag en vrijdag van 9u00 tot 15u20 via telefoon: 089/65.60.31

  Vergeet bij inschrijving de kids-ID niet mee te nemen.

  Schoolreglement

  Aanpassing wetgeving afwezigheid leerlingen

  De Vlaamse Regering wijzigde de wetgeving in verband met afwezigheden van de leerplichtige leerlingen. Omdat deze wijziging zo laattijdig op school toekwam kon deze niet opgenomen worden in het schoolreglement.

  Voor een afwezigheid wegens ziekte tijdens de week onmiddellijk vóór of onmiddellijk na de herfst-, de Kerst-, de krokus, de Paas- of de zomervakantie, is ook steeds een medisch attest vereist.


  Het schoolreglement is hier beschikbaar.

  Lestijden

  Maandag  8u55 – 15u20
  Dinsdag  8u55 – 15u20
  Woensdag  8u55 – 11u50
  Donderdag  8u55 – 15u20
  Vrijdag  8u55 – 15u20

  Opvang

  Van maandag tot vrijdag van 07u00 tot 8u30 en van 15u30 tot 18u00, op woensdag van 07u00 tot 8u30 en van 12u00 tot 18u00 staan onze kinderverzorgsters klaar om de kinderen op te vangen.

  Voor elk kind wordt een individueel opnameplan opgesteld waarin de opvangdagen en –uren worden vastgelegd.

  Ouders mogen van hun kindje afscheid nemen in de onthaalruimte/-gang. Onze kinderverzorgster neemt vandaar de zorg van uw kind over. Luiers en/of eventuele medicatie kan u afgeven aan de begeleidster.

  Via het heen- en weerschriftje kan u de kinderverzorgster op de hoogte brengen
  van de eventuele noden van uw kindje.

  Let wel: voor 07u00 en na 18u00 is er geen opvang voorzien.

  Tijdens de schoolvakanties is er enkel opvang indien er voldoende vraag is van de ouders. In de zomervakantie is er opvang voorzien tijdens de eerste week van juli en de laatste week van augustus.

  Je kan de opvang bereiken op het algemeen nummer 089/65.60.31.

  Meer informatie kan u vinden in onze informatiebrochure

  BewarenBewaren