Schoolraad

1 juli 2017

Vorige berichten:

Op het lokale niveau worden de scholen bestuurd door een directeur, bijgestaan door de schoolraad die verplicht wordt samengesteld.

De schoolraad is samengesteld uit:

 3 personeelsleden verkozen door en uit het personeel

 3 leden verkozen door en uit de ouders

 2 leden gecoöpteerd uit de lokale sociale, economische en culturele milieus

de directeur van de school

Het mandaat van de schoolraad duurt vier jaar.

De schoolraad is samengesteld uit:

  • De directeur: Mevr Carmen Janssen
  • 3 personeelsleden; Rabia Aslan, Mevr. Marjan Schreurs en Mevr. Kathleen Van Hoof
  • 3 ouders; Mevr Sophie Follong, Mevr. Romina Gentier (ondervoorzitter) en Mevr. Rosetta Macchiafave.
  • 2 gecoöpteerde leden uit de lokale sociale, economische en culturele milieus; Mevr. Ilse Schoenaers (voorzitter) en Lieve Keusters