The big freeze, debatteren, bruto-netto-tarra, B-day Lucas e

24 januari 2021

Vorige berichten:

Hallo, wij zijn Ata en Kaat. Wij zijn de bloggers van de week.

Maandag hadden we bij wiskunde geleerd hoe we het gemiddelde en de mediaan moeten berekenen. We hadden ook in duo’s een Frans toneelstuk gedaan.  Iemand moest een kledingstuk kopen en de andere was de verkoper. Dinsdag hadden we eerst wiskunde sprong 5 remediëring en daarna hadden we weer wiskunde. We herhaalden de procenten. De les van W.O. ging deze week over stereotypen, vooroordelen en discriminatie. Woensdag was het verrassingsronde, Mattiz had talentenronde en hij vertelde over zijn voetbalclub. Mathias had vroeger en nu ronde en hij gaf ons uitleg over de oude en de nieuwe telefoons.

Ik, Ata dus, had gezonde voedingsronde en vertelde hoe je gezonde havermoutkoekjes bakt. De les van Nederlands leeswoordenschat ging over afleidingen. Ook hadden we spelling, het was een herhaling over de vijf afgelopen lessen. Donderdag hebben wij de verjaardag van Lucas gevierd ,hij is 12 jaar geworden. Proficiat Lucas!

Donderdag ging de rekenles over het bruto- (totaal gewicht), tarra- (gewicht verpakking) en nettogewicht (gewicht van de inhoud). Met behulp van een keukenweegschaal mochten we het gewicht van de verpakking en/of de inhoud van enkele producten berekenen. Eigenlijk was dat herhaling voor ons. Wat wel nieuw was, was de netto berekenen die je overhoudt uit je brutoloon. Het was een fijne les levend rekenen!

Bij Frans hadden we de vervoegingen van ‘ouvrir’ en ”faire geleerd.

Namiddag was het duowerk met het vijfde leerjaar.

vrije expressie: the big freeze

Onze drama-les ging over ‘ the big freeze’. We moesten ons inleven in bepaalde situaties en zo lang mogelijk een bevroren positie aannemen. Het was geweldig en heel grappig om dat met de hele groep te doen!

Tijdens de les van sociale vaardigheden hebben we geleerd wat debatteren is. Dat is een discussievorm waarbij het de bedoeling is je standpunt te verdedigen of te bestrijden. Je moest goede voor-en tegenargumenten bedenken en de tegenpartij zo goed mogelijk proberen te overtuigen. Niet gemakkelijk dus…

Vrijdag was het ‘Dag op wieltjes’.

Lucas, Jules en Anna hadden actuaronde.